อากาศร้อนๆ แบบนี้ มารู้จัก "โรคลมแดด" กันนะครับ

อากาศร้อนๆ แบบนี้ มารู้จัก "โรคลมแดด" กันนะครับ