เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

โรงงานยา ลี้บ้วนซัว ดิสเปนซารี่ (ห้างเก่า) ถือกำเนิดมาจากธุรกิจครอบครัวชาวจีนเล็ก ๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ประมาณปี พ.ศ. 2486 หรือ ค.ศ.1943)  โดยนายมกลิ้ม แซ่ลี้ และนางลี้เอี้ยสี  ตั้งอยู่ที่ถนนกลันตัน  สัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ  โดยใช้เครื่องหมายการค้า “ตราตกเบ็ด” เป็นสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า 70 ปี และผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไป คือ “ยาเม็ดลี้บ้วนซัว (ตราตกเบ็ด)” หรือ “ยาเม็ดเจียตึ้งอี๊” ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับคนที่มีอาการปวดท้องหรือปวดฟัน

 

พ.ศ. 2520:   ย้ายโรงงานมาที่ถนนพระราม 2 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ) บนพื้นที่ 1 ไร่ มีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน 1 หลัง และโรงงานผลิตยาแผนโบราณ 1 หลัง บริหารงานโดยคุณชัย ธีระกาญจน์ (บุตรชาย)

 

พ.ศ. 2547 : ย้ายโรงงานมาที่แห่งใหม่ ใน จ.สมุทรสาคร และได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Thai FDA) กระทรวงสาธารณสุข จนถึงปัจจุบัน